Doporučujeme

Dokumenty z procesu střednědobého plánování sociálních služeb schváleny!

S radostí vám všem oznamujeme, že jsme úspěšně ukončili dvouletý projekt „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Schválené výstupy z procesu plánování naleznete níže nebo si o projektu a výstupech můžete více přečíst pod záložkou PROJEKTY OP ZAMĚSTNANOST —– STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019 – 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na rok 2020

E-KATALOG sociálních a návazných služeb

 

Doporučujeme

Propagace projektů podpořených z Evropského sociálního fondu

V pátek (16. 6. 2017) a v sobotu (17. 6. 2017) proběhl na fotbalovém hřišti v Dívčím Hradě VII. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy – Osoblažsko. Tým našich zaměstnanců a dobrovolníků byl u toho a podílel se na celém dění tohoto tradičního festivalu. Za tohle jim patří velké poděkování. Mohli jste je potkat ve stáncích s občerstvením, nebo v našem informačním stánku. V tom jsme návštěvníkům festivalu poskytli informace k 2 evropským projektům, které v současném době realizujeme: „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“ a „Komunitní práce na severním Osoblažsku“. Příchozí také od nás dostali drobné propagační předměty a měli možnost se zapojit do slosovatelné ankety o hmotné ceny Osoblažského cechu.

19247627_1501807476506920_1557714064633324113_n 19390691_1501807206506947_1062377253963676175_o 19396597_1501807836506884_4902264863856418943_n

Doporučujeme

První projekt prošel věcným hodnocením v OP Zaměstnanost

Máme první pozitivní zprávu. Náš projekt „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“ prošel věcným hodnocením a nyní jej zhodnotí výběrová komise. Ta v rámci závěrečného hodnocení může navrhnout u projektu krácení navržených nákladů a doporučit úpravy projektu. Předpokládá se ale, že projekt podpořen bude a naše organizace bude projekt realizovat od 1. října 2016. Bližší informace o projektu naleznete v následujících dnech v záložce „Projekty OP Zaměstnanost“

Ve věcném hodnocení máme ještě jeden projekt připravený ve výzvě č. 26 OP Zaměstnanost, která je zaměřená na podporu sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o projekt „Komunitní práce na severním Osoblažsku“. V hodnocení je i projekt ve výzvě č. 53 stejného OP, kdy v rámci projektu plánujeme podpořit zaměstnavatele, kteří přijmou do zaměstnání osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou hůře uplatnitelné na otevřeném trhu práce. O výsledcích budeme informovat, držte nám pěsti! 🙂

 

Doporučujeme

Nekrachujeme, ale makáme a připravujeme nové projekty!

V posledních dnech a týdnech slýcháváme, že Osoblažský cech krachuje, že „pustil“ občerstvení na nádraží v Osoblaze a že nemá žádnou činnost.
Opak je ale pravdou:
– Osoblažský cech nekrachuje, aktivity společnosti nyní spočívaly v přípravě projektových žádostí k posílení vzdělávacích aktivit, k tvorbě pracovních míst na zkoušku a přípravě komunitní práce. Projekty byly podány a nyní čekáme na hodnocení ze strany MPSV,
– občerstvení na nádraží jsme „předali“ podnikatelům, kteří o toto projevili zájem. Když společnost začala s občerstvením, slýchali jsme od mnoha lidí, že bereme místním podnikatelům práci. Nikdo ale do toho na začátku nechtěl jít. Po dvou letech poskytování občerstvení, kdy jsme zjistili, že je možné toto poskytovat, jsme předali občerstvení podnikatelům. Vzali jsme tak v začátcích na sebe to riziko, že občerstvení nebude vydělávat, rozjeli jsme tuto službu pro návštěvníky regionu a v letošním roce předali podnikatelům,
– dceřiná společnost Sladké Osoblažsko, s.r.o. získala dotaci na rekonstrukci výrobny marmelád, džemů a pečených čajů z Moravskoslezského kraje ve výši 200.000,-Kč. V současné době rekonstrukce probíhá a v návaznosti na to čekáme na vyhodnocení projektové žádosti na vytvoření čtyř dlouhodobých pracovních míst ve výrobně.

A co nás čeká v následujících týdnech a měsících?
– příprava projektové žádosti do výzvy č. 53 Operačního programu Zaměstnanost (chceme podpořit dlouhodobá pracovní místa u perspektivních zaměstnavatelů formou příspěvků na mzdu zaměstnance),
– příprava účasti na Gastrofestivale Ochutnej Osoblažsko 3. září 2016,
– zahájení výroby marmelád, džemů a pečených čajů společností Sladké Osoblažsko, s.r.o. (4. Q letošního roku).

Takže nekrachujeme, pracujeme a vyvíjíme aktivity vedoucí k lepšímu Osoblažsku!

Pěkné dny, J. Bezděk, ředitel společnosti

Doporučujeme

Podporuje nás Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil v letošním roce činnost Osoblažského cechu částkou 150.000,-Kč na mzdové náklady projektového manažera. Věnujeme se tak přípravě projektových žádostí v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Moravskoslezskému kraji za toto mnohokrát děkujeme!

moravskoslezsky-kraj-logo

Doporučujeme

Důležité jednání Správní rady společnosti

Zítra, tj. 21. srpna 2015 čeká Správní radu společnosti důležité zasedání. Za přítomnosti notáře se bude projednávat změna právní formy společnosti z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Pokud správní rada rozhodne kladně, bude nový název společnosti znát Osoblažský cech, z.ú.

Změna je potřebná pro další činnost společnosti s ohledem na možnosti čerpání finančních prostředků z aktuálního programového období evropských fondů 2014 – 2020.

Doporučujeme

První džemy a marmelády Osoblažského cechu

Přátelé a kamarádi Osoblažského cechu,

již před nějakou dobou jsme Vám slibovali marmelády a džemy, které jste mohli ochutnat při Zahájení turistické sezóny 2014 na vlakovém nádraží v Osoblaze. Své sliby plníme a nadešel čas pustit marmelády z naší dílny do světa! Už od 23.8. si budete moct naše výrobky – marmelády, džemy, med – koupit v našem občerstvení na nádraží v Osoblaze i v pivním vagónu nebo si je objednat přes internet. Naše výrobky budeme prodávat i na gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko 2014, kterého se tým Osoblažského cechu zúčastní, a časem se chystáme otevřít i malou prodejnu na náměstí v Osoblaze. Pevně věříme, že nám naše marmelády zachutnají a těšíme se na Vás – naše první zákazníky :D!

Doporučujeme

Projekt Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ se realizuje i v Osoblažském cechu!

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00060 je realizován rovněž v Osoblažském cechu. V únoru letošního roku jsme vytvořili pracovní pozici obchodní a projektový manažer a od září bude ve společnosti zaměstnán technický a projektový manažer. Díky zmiňovanému projektu získala společnost na oba zaměstnance dotaci na úhradu kompletních mzdových prostředků po dobu 12 měsíců.

Díky projektu získají zaměstnanci tolik potřebnou praxi, osvojí si dovednosti potřebné k výkonu manažerské funkce, seznámí se s chodem dané společnosti a mohou si připravit další „profesní půdu“ pro působení v Osoblažském cechu, o.p.s.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

esf

Doporučujeme

Léto na Osoblažsku

Zdravíme návštěvníky našeho webu a dovolíme si krátce informovat o letních aktivitách Osoblažského cechu 😉

Jako nejvýraznější a nejviditelnější aktivitou společnosti je rychlé občerstvení na nádraží v Osoblaze, které provozujeme každý prázdninový víkend v době, kdy jede parní vláček. Obsluhu zajišťujeme vlastními silami spolu s brigádníky. Nabízený sortiment pak vychází z požadavků návštěvníků – turistů, takže nabízíme grilované pochoutky, párek v rohlíku, hranolky a bramboráčky a alkoholické a nealkoholické nápoje a cukrovinky.

Další aktivitou, která již není ale tak vidět, je to, že jsme do pronájmu získali dva nebytové prostory v Osoblaze. Prvním z nich je současný sklad, který má v pronájmu pan Chudycký Na Náměstí 105. Od prosince 2014 chceme v tomto prostoru zřídit podnikovou prodejnu Osoblažského cechu spolu s prodejnou regionálních produktů Osoblažska. Druhým prostorem jsou prostory bývalé pekárny Havlík, které využijeme k výrobě marmelád a džemů, pečených čajů, ovocných a zeleninových sirupů a medových výrobků.

Poslední letní aktivitou je nábor nových zaměstnanců do Osoblažského cechu. V současné chvíli vybíráme zaměstnance na pracovní pozici technický a projektový manažer a v následujících týdnech by pak měli náš tým posílit pracovníci, kteří budou vyrábět již zmiňované džemy a další výrobky.

Doporučujeme

Velký lukostřelecký turnaj se blíží!

Velký lukostřelecký turnaj se blíží. Tato velká nevídaná akce se uskuteční již v sobotu 12. července 2014 na hřišti v Dívčím Hradě. A Osoblažský cech, o.p.s. pro Vás, návštěvníky, zajistí občerstvení po celou dobu konání turnaje. Těšíme se na Vás!

10446075_467027723431372_8610675222193559187_o

Doporučujeme

Pozvánka na sezónu 2014

Vážení přátelé Osoblažského cechu,

první dvě akce máme za sebou, ale před námi je celá letní sezóna 2014. Parní vlak bude na Osoblažské úzkokolejce jezdit pravidelně každou sobotu i neděli už od 21. června až do září, v některých případech bude vypraven speciální vlak k různým zvláštním příležitostem (viz jízdní řád na www.osoblazsko.com).

plakat2014

 

Osoblažský cech má pro návštěvníky přichystáno osvěžení v pivním vagóně, který je součástí parního vlaku, a dále občerstvení na vlakovém nádraží v Osoblaze. Výletníci si mohou pochutnat například na grilovaném steaku nebo studeném točeném pivu :), malí turisté si mohou dát párek v rohlíku a zabavit se na trampolíně nebo houpačkách.

Společně s přáteli ze SZD a KPOÚ se na Vás těší Osoblažský cech!

Doporučujeme

Turistická sezóna 2014 na Osoblažsku zahájena! A Osoblažský cech byl u toho!

8.5.

Včerejší zahájení turistické sezóny na Osoblažsku proběhlo úspěšně, a to díky všem, kteří se této akce zúčastnili a kteří ji zorganizovali. Za Osoblažský cech chceme poděkovat všem výletníkům, starostům, všem ze Slezských zemských drah, Klubu přátel osoblažské úzkokolejky a Mikroregionu Osoblažsko, všem, kteří se podíleli na doprovodném programu v Třemešné i v Osoblaze a všem ostatním, kteří nám pomáhali tuto akci připravit. Díky Vám všem byla atmosféra skvělá a všichni se dobře bavili! Děkujeme a na viděnou zase příště 😀!

Podívejte se na reportáž STA z akce:

http://www.studio-sta.cz/products/na-osoblazsku-zahajili-turistickou-sezonu-vyjely-dve-parni-lokomotivy/

Doporučujeme

8. května – zahájení turistické sezóny

Již brzy, ve čtvrtek 8. května, bude slavnostně zahájena turistická sezóna na Osoblažsku. Osoblažský cech u toho nesmí chybět! Ve spolupráci s Mikroregionem – Sdružením obcí Osoblažska, Slezskými zemskými drahami a Klubem přátel osoblažské úzkokolejky jsme pro Vás na tento den připravili zajímavý program. Zahájení s doprovodným programem a odhalením nového loga Mikroregionu proběhne v Třemešné, následně turisté a návštěvníci nasednou do parního vláčku a nechají se dopravit až do Osoblahy. Zde je přivítají zástupci Osoblažského cechu s občerstvením a propagačním stánkem, Lenka a Přemek Drozdovi z Přemyslovského dvora ve Slezských Pavlovicích, paní Václavíková se svými koňmi z Minifarmy Osoblaha a mnoho dalších. Zábavu si jistě užijí děti i dospělí :).

Leták Klub přátel osoblažské úzkokolejky - 8. květen

Doporučujeme

Tisková zpráva Osoblažského cechu – duben 2014

Turistická sezóna na Osoblažsku se blíží a Osoblažský cech se chystá také přiložit ruku k dílu.  Přípravy občerstvení na vlakovém nádraží v Osoblaze jsou v plném proudu, první akce proběhne 8. května, kdy se v Třemešné koná slavnostní zahájení turistické sezóny na Osoblažsku, kterého se kromě Osoblažského cechu zúčastní také Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, Slezské zemské dráhy a Klub přátel osoblažské úzkokolejky. Parní vlak pak pojede do Osoblahy, kde bude pro návštěvníky připraven další program.

Osoblažský cech pro výletníky připravuje nejen něco k zakousnutí a na zapití, ale také různé aktivity, kterými si malí i velcí návštěvníci budou moci zpříjemnit čas mezi příjezdem a odjezdem parního vláčku v Osoblaze, jako například střílení z luku, pletení košíků nebo jízdu na koni. Ke zpříjemnění atmosféry bude hrát ve vlaku i na nádraží v Osoblaze živá hudba,“  přibližuje akci 8. května ředitel společnosti Jan Bezděk.

Nádražní občerstvení však není jedinou aktivitou Osoblažského cechu. Slibované provozování marmeládovny je zatím ve fázi příprav, ale již brzy se začne tento projekt také realizovat. Bohužel vše nejde tak rychle, jak si někteří představují. Zástupci Osoblažského cechu ale dělají vše proto, aby byla marmeládovna spuštěna co nejdříve a mohla zaměstnat místní občany, kteří měli již před časem možnost ucházet se o zaměstnání v Osoblažském cechu. Z propagačních aktivit Osoblažského cechu je možno zmínit například jeho účast na otevření další etapy projektu Naučná stezka – Kostely Osoblažska, které proběhne 7. června 2014 v Hlince a jehož pořadatelem je Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska.

K aktivitám Osoblažského cechu se vyjádřil i předseda správní rady společnosti Marcel Chovančák: „Ubezpečujeme všechny občany, že Osoblažský cech vznikl proto, že jeho prostřednictvím můžeme podávat různé projekty a reagovat na vypsané dotační výzvy. Je jasné, že nejsme všemohoucí a že budou projekty, které nám prostě nevyjdou, ale alespoň se snažíme. Výrazně se ohrazuji proti tvrzení, že lidem jen slibujeme práci atd. Nenutíme nikoho s námi spolupracovat, ale věřte, že když nabídneme turistům komplexní služby, tak se zvýší jejich počet a hlavně spokojenost. Jen spokojený turista nám udělá pozitivní reklamu. Doposud se totiž stávalo to, že jen hrstka turistů se dostala až na náměstí a okolí. Proto chceme místním podnikatelům nabídnout reklamní stánek, kde si turista sám vybere, kam půjde, co bude dělat a za co utratí své peníze. Turista, který přijede s baťůžkem plným svačiny, tady ji sní a vypije a všem známým řekne, že na Osoblažsku se zastavil čas, je tam krásně, ale jednou a dost, už odsud nesmí odjíždět. Věřte, že Osoblažský cech je tady proto, aby tohle pomohl změnit.“

Tisková zpráva Osoblažský cech – duben 2014

Doporučujeme

Zahájení turistické sezóny na Osoblažsku

Příroda kolem nás se rychle probouzí, a tak ani Osoblažský cech nezahálí! Přípravy občerstvení na vlakovém nádraží v Osoblaze jsou v plném proudu, křest ohněm proběhne již brzy – 8. května, kdy se koná slavnostní zahájení turistické sezóny na Osoblažsku. Osoblažský cech pro Vás připravuje nejen něco k zakousnutí a na zapití, ale také různé aktivity, kterými si budete moci zpříjemnit čas mezi příjezdem a odjezdem parního vláčku v Osoblaze :). Přijeďte si vyzkoušet střílení z luku, pletení košíků nebo jízdu na koni. Při tom všem nám budou pomáhat Lenka a Přemek Drozdovi jako zástupci Přemyslovského dvora a mnoho dalších. Těšíme se na Vás 8. května u parního vláčku v Osoblaze 😀!osoblaha-uzkokolejka15

Komunitní práce na severním Osoblažsku

V červenci jsme předložili do výzvy č. 26 Operačního programu zaměstnanost druhou projektovou žádost. A po úspěchu té první (viz. níže) byla úspěšná i tato. Projekt „Komunitní práce na severním Osoblažsku“ byl schválen ze strany hodnotitelů a již byl (k 20. říjnu 2016) projednán i ve Výběrové komisi. Nyní čekáme na oficiální vyjádření s pokyny k případným úpravám projektu a rozpočtu. Pro Osoblažsko to ale znamená, že se bude od 1. ledna 2017 realizovat další potřebný projekt a přinese pracovní místa pro místní občany a nové příležitosti k rozvoji.