Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku

registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015632

Kontakty na realizační tým:

Jana Sulková, DiS., pracovní poradkyně – tel.: +420 739 396 088, email: sulkova@osoblazskycech.cz

Iveta Bezdědová, DiS., pracovní poradkyně – tel.: +420 739 378 120, email: bezdedova@osoblazskycech.cz

Ing. Karin Ostarková, dluhová poradkyně – tel.: +420 730 513 667, email: karin.ostarkova@althaia.cz

Anotace projektu:

Cílem projektu je pomoci osobám z cílových skupin začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím čtyř aktivit projektu: 1. Realizace programů pro získání, obnovu a udržení pracovních návyků a dovedností CS. 2. Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit 3. Vytvoření „trénink. prac. míst“ a dosáhnutí fyzické. aplikace a ukotvení získaných dovedností CS. 4. Poskytování dluhového poradenství

Fyzická realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení:    1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení:   30. 6. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Skutečné datum zahájení:              1. 1. 2020

Co je cílem projektu?

Primární cíl:

Cílem projektu je do 30.6.2022 pomoci minimálně 230 osobám z CS v orientaci na trhu práce, získat dovednosti umožňující uplatnění na trhu práce a pomoc s obnovou pracovních návyků CS, prostřednictvím realizace KA 01, KA 02 a KA 03. Splnění tohoto obecného cíle doložíme splněním níže definovaných dílčích cílů.

a) do 30.6.2022 získá 25 osob základní pracovní návyky (KA03). Minimálně 70 osob bude podpořeno formou pracovního poradenství (KA 01). Z toho minimálně 10 osob získá zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Měřitelnost cíle: zprávy mentora o výkonu TPM, sebehodnotící dotazníky CS, kopie pracovních smluv a záznamy o poskytnutém poradenství

b) do 30.6.2022 získá 50 osob znalosti v oblasti finanční a právní gramotnosti, komunikaci a PC gramotnosti (KA02)
Měřitelnost cíle: Vyhodnocení vzdělávacích plánů, vyhodnocení vstupních a výstupních dotazníků ze vzdělávacích aktivit.

2. cílem projektu je do 30.6.2022 pomoci osobám z CS snížit zadluženost prostřednictví realizace KA 04. Splnění tohoto obecného cíle doložíme splněním níže definovaných dílčích cílů.

a) bude schváleno minimálně 15 návrhů na oddlužení
b) bude vyjednáno minimálně 10 splátkových kalendářů
c) bude snížen počet exekucí minimálně o 70
d) snížení vymáhané částky cca o 5 000 000 Kč
Měřitelnost: Dokumentace k zakázkám uživatelů projektu (splátkové kalendáře, insolvenční návrhy atp.)

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

  1. Realizace programů pro získání, obnovu a udržení pracovních návyků a dovedností CS.
  2. Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit
  3. Vytvoření tréninkových pracovních míst
  4. Poskytování dluhového poradenství