Činnost a poslání společnosti

Činnost společnosti Osoblažský cech, o.p.s. spočívá ve vykonávání obecně prospěšných činností, které jsou uvedeny v Zakládací smlouvě společnosti. Tuto smlouvy o založení Osoblažského cechu, o.p.s. podepsaly čtyři obce Osoblažska (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice) loni 9. července 2013.

Společnost poskytuje níže uvedené obecně prospěšné činnosti:

 1. sociální podnikání, podpora vzniku sociální firmy  –  se zaměřením na rozvoj sociálně podnikatelských aktivit v osoblažském mikroregionu, v činnostech, které v tomto regionu chybí (např. v potravinářství a zpracovatelském průmyslu), podpora jiných právnických osob při vzniku sociální firmy (firmy založené na principu definice sociálního podniku),

 2. tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby  –  jedná se o vytváření nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby osoblažského regionu s kumulací sociálních znevýhodnění.

 3. podpora socioekonomického rozvoje regionu – společnost se zaměří na podporu socioekonomického rozvoje regionu a okolí a bude vyvíjet aktivity vedoucí k tomuto rozvoji.

 4. poskytování sociálních služeb – společnost se bude účastnit komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku a v případě potřebnosti bude zajišťovat určité druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 5. pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí – společnost bude pořádat společenské, kulturní a vzdělávací akce, které povedou k prohloubení povědomí o tradicích a zvycích a které budou přínosem pro místní komunitu a při pořádání těchto akcí bude spolupracovat s dalšími subjekty v regionu.

Více se dočtete v Zakládací listině v sekci Dokumenty.

20131107_122657