Komunitní práce na severním Osoblažsku

 

Kontakty na realizační tým:

Bc. Martina Grivalská – email: grivalska@osoblazskycech.cz, tel.: 732 455 297

Petr Laštovica – email: petr.lastovica@gmail.com

Richard Jurčenko – email: jurcenko@osoblazskycech.cz, tel.: 607 571 244

Anotace projektu:

Projekt je zacílen na realizaci komunitní práce v obcích Osoblaha, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice a Hlinka prostřednictvím prac. týmu kom. pracovníků a sociálního pracovníka metodou komunitní sociální práce realizací šesti KA. Projekt má celkem pět cílů ve vztahu ke komunitě a státní správě v daných obcích za využití dosud nastavených mechanismů za využití spolupráce s NNO a dalšími partnery.

Fyzická realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení:    1.1.2017

Předpokládané datum ukončení:   31.12.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Skutečné datum zahájení:               1.1.2017

Co je cílem projektu?

  1. Cílem je ukotvení principů předávání informací směrem od komunity ke státní správě a naopak k 31.3.2017 a zajištění participace komunity na rozhodovacích procesech vně i uvnitř komunity k 31.12.2019 (vytvoření a ukotvení mechanismů, které zajistí postupné zapojování nově příchozích občanů do dění v obci, vzbuzení zájmu o participaci na zvyšování (nebo alespoň udržení) kvality bydlení a sousedských vztahů v lokalitě, aktivizací členů komunity zvýšit soudržnost a dlouhodobý.
  2. Cílem projektu je vybudování komunitních prostor v obcích Osoblaha, Dívčí Hrad, Slezské Pavlovice a Hlinka k 31.3.2017.
  3. Cílem je vytvoření a aplikace „Pravidel pro využívání komunitních prostor a rozhodovacích procesů“ k 31.1.2017 a zajištění participace a vlastnění procesu a výsledků komunitou k  1.12.2019.
  4. Zajištění interakce komunity s většinovou společností k 31.12.2019. Bude uspořádáno 6 společenských akcí dle výběru a zájmu komunity s účastí většinové společnosti (sportovní utkání, divadlo, organizace dětského dne a pod.).
  5. Zajištění sociálních a vzdělávacích aktivit ve prospěch komunity k 31.12.2019.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

KA 01 – Komunitní práce – Komunitní sociální práce

KA 02 – Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity – interakce s většinovou společností

KA 03 – Kultivace veřejného prostoru

KA 04 – Tvorba systému rozhodovacích procesů v komunitě a šíření informací

KA 05 – Vznik a vybavení komunitních prostor

KA 06 – Vzdělávací aktivity

Fotogalerie aktivit projektu:


reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003894