Sociální začleňování a vyšší zaměstnanost a zaměstnatelnost

Nejpodstatnějšími aktivitami organizace jsou aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování osoby sociálně vyloučených v osoblažském regionu a k realizaci aktivit vedoucích k vyšší zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob Osoblažska.

V letech 2014 – 2015 jsme díky podpoře z Úřadu práce v rámci projektů „Praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ a projektu „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ zaměstnali ve společnosti celkem 7 osob na pracovní místa od šesti do dvanácti měsíců. I když víme, že to není mnoho, získali jsme zkušenosti, jak těžko uplatnitelné osoby na trhu práce zaměstnávat, jak s nimi pracovat, jak jim vycházet vstříc, aby chtěly pracovat apod. Každé nové pracovní místo v Osoblažském regionu, byť na pár měsíců, je přínosem pro region a my v tom budeme pokračovat i v následujících letech…

Osoblažský cech, z.ú. je jedním z potenciálních žadatelů a následným realizátorem projektů tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V rámci toho přístupu bylo připraveno několik projektových záměrů, které byly přetaveny do projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě č. 26.

Postupně byly připraveny tyto projektové žádosti:

  • Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce
  • Komunitní práce na severním Osoblažsku
  • … ze zahrady rovnou do skleničky … (zde je žadatelem sociální podnik Sladké Osoblažsko, s.r.o.)

Aktuálně (k 7. 8. 2016) jsou všechny tři projektové žádosti v hodnocení a očekáváme v následujících týdnech zveřejnění hodnocení. V případě úspěchu pak budeme o jednotlivých projektech informovat v rámci jednotlivých záložek v menu – záložka Projekty OP Zaměstnanost.

Začátkem září 2016 nám byl schválen ve výzvě č. 26 Operačního programu Zaměstnanost projekt „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“. Tento projekt budeme realizovat od 1. října 2016 do 30. září 2019 a po uskutečněném výběrovém řízení na pracovního poradce již máme realizační tým projektu kompletní 😉 Více informací v záložce „PROJEKTY OP ZAMĚSTNANOST“