Poskytování dluhového a pracovního poradenství na Osoblažsku II

CZ.03.02.01/00/22_018/0000779

Kontakty na realizační tým:

Jana Sulková, DiS., pracovní poradkyně – tel.: +420 739 396 088, email: sulkova@osoblazskycech.cz

Anotace projektu:

Cílem projektu je pomoci osobám z cílových skupin začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím poskytování pracovního a dluhového poradenství na území obcí Hlinka, Dívčí
Hrad a Slezské Pavlovice. Součástí projektu je také vzdělávání a supervize realizačního týmu a tréninková pracovní místa pro cílovou skupinu.

Fyzická realizace projektu:

Datum zahájení:    1. 2. 2023

Předpokládané datum ukončení:   31. 1. 2026

Co je cílem projektu?

Primární cíl:

1. Cílem projektu je do 31.1.2026 pomoci minimálně 91 ti osobám z CS v orientaci na trhu práce,získat dovednosti umožňující uplatnění na trhu práce a pomoc s obnovou pracovních návyků CS,prostřednictvím realizace KA 01. Splnění tohoto obecného cíle doložíme splněním níže definovanýchdílčích cílů.- 19% podpořených osob získá, obnoví nebo zvýší své základní pracovní návyky- minimálně 5 osob získá díky zvýšení své zaměstnatelnosti, zaměstnání na otevřeném trhu práce.Měřitelnost cíle: vyhodnocení zpráv mentora, vstupní a výstupní dotazníky pro CS, dokumentace kpodporám

2. Cílem projektu je do 31.1.2026 pomoci osobám z CS snížit zadluženost prostřednictvím realizace KA 02. Splnění tohoto obecného cíle doložíme splněním níže definovaných dílčích cílů.· bude schváleno minimálně 10 návrhů na oddlužení· bude vyjednáno minimálně 7 splátkových kalendářů· bude snížen počet exekucí minimálně o 25· snížení vymáhané částky cca o 3 500 000 Kč Měřitelnost: Dokumentace k zakázkám uživatelů projektu (splátkové kalendáře, insolvenční návrhy atp.)

3. Cílem projektu je také do 31.1.2026 zvýšit odbornost členů realizačního týmu prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit. Doloženo potvrzením o účasti na vzdělávání, případně splněním závěrečných testů a akreditovaných vzdělávání.