Sladké Osoblažsko

Společnost Sladké Osoblažsko se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost se
naplňováním následujících cílů stává sociálním podnikem.

A) Ekonomický prospěch

Společnost se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku. Manažerské řízení nebude závislé na vlastnících sociálního podniku.

B) Sociální prospěch

Společnost se zavazuje zaměstnávat a sociálně začleňovat dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost bude zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců uvedené cílové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a bude podporovat jejich pracovní rozvoj. Společnost se zavazuje k účasti svých zaměstnanců na směrování a rozvoji sociálního podniku.

C) Environmentální prospěch

Společnost se zavazuje ve svých činnostech dodržovat ekologické zásady – třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat se spotřebním materiálem a energiemi.

D) Místní prospěch

Společnost se orientuje na místní a regionální potřeby Osoblažska a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních či regionálních dodavatelů. Společnost se zavazuje participovat na rozvoji Osoblažska a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace).


 

Sladké Osoblažsko, s.r.o. je dceřinou společností neziskové organizace Osoblažský cech, z.ú. Naším cílem je výroba kvalitních výrobků z místních surovin, bez přidávání jakékoli chemie a dalších nezdravých složek.

 

 

Prezident republiky Miloš Zeman obdržel při své návštěvě Osoblažska v listopadu 2014 zkušební várku marmelád z našeho podniku.Také Miroslav Novák navšítvil Sladké Osoblažsko a ochutnal marmelády a džemy z místních surovin.

 

 

V letech 2014 – 2015 byly provedeny analýzy, výzkum trhu a potenciálních odběratelů a postupně se plánovala možnost zřídit na Osoblažsku zpracovatelské centrum ovoce, zeleniny a medu s výrobou marmelád, džemů, pečených čajů a medu. V rámci víkendových jízd parního vlaku byly odzkoušeny také první vzorky marmelád a džemů a byly zjišťovány chuťové preference potenciálních zákazníků.

Postupem času také po konzultacích uvnitř naší neziskové společnosti a se zakladatelskými obcemi s ohledem na potřeby dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu vznikl nápad založit samostatnou obchodní společnost, která by odpovídala principům sociálního podnikání. Proto byla na podzim roku 2015 založena obchodní společnost Sladké Osoblažsko, s.r.o. Tu ze 100% vlastní společnost Osoblažský cech, z.ú.

V březnu 2016 se nezahálelo a během hodnocení projektové žádosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí jsme připravili výrobnu, provedli se stavební úpravy tak, jak bylo naplánováno v projektové dokumentaci, kterou schválila hygiena i hasiči. Na rekonstrukci, projektovou dokumentaci a část vybavení přispěl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků SINEC částku ve výši 200.000,-Kč. Za toto jim patří velký dík!

Fotografie rekonstrukce z srpna 2016:

Sladké Osoblažsko,s.r.o. se dne 3.9.2016 poprvé představilo svými výrobky a to na Gastrofestivalu v Osoblaze, který pořádal Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska. Návštěvníci měli na výběr z velké škály chutí naších džemů, které mohli v našem stánku ochutnat a popřípadě i zakoupit. Návštěvníci byli velmi příjemně překvapeni a spokojení s našimi džemy. Mezi nejchutnější sortiment řadili návštěvníci akce: džem rajčatový, hruškový a nebo bezový med. Všem naším zákazníkům přejeme dobrou chuť

Fotografie z Gastrofestivalu v Osoblaze:

Naše produkty se každým dnem vyvíjejí a sortiment doplňujeme o další druhy džemů, medů, přesnídávek a pečených čajů. Mezi výraznou změnu řadíme nižší gramáž skleniček a krabičky s grafickou úpravou na míru.