Sladké Osoblažsko

V letech 2014 – 2015 byly provedeny analýzy, výzkum trhu a potenciálních odběratelů a postupně se plánovala možnost zřídit na Osoblažsku zpracovatelské centrum ovoce, zeleniny a medu s výrobou marmelád, džemů, pečených čajů a medu. V rámci víkendových jízd parního vlaku byly odzkoušeny také první vzorky marmelád a džemů a byly zjišťovány chuťové preference potenciálních zákazníků.

Postupem času také po konzultacích uvnitř naší neziskové společnosti a se zakladatelskými obcemi s ohledem na potřeby dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu vznikl nápad založit samostatnou obchodní společnost, která by odpovídala principům sociálního podnikání. Proto byla na podzim roku 2015 založena obchodní společnost Sladké Osoblažsko, s.r.o. Tu ze 100% vlastní společnost Osoblažský cech, z.ú.

Cílem projektu Sociální podnik Sladké Osoblažsko, který byl podán v rámci výzvy č. 26 Operačního programu Zaměstnanost, je vybudovat funkční sociální podnik na zpracování ovoce s následnou výrobou marmelád, džemů, pečených čajů a medu a nastartovat sociální začleňování osob z cílové skupiny, pro které budou vytvořena 4 dlouhodobá pracovní místa integračního charakteru. V rámci projektu bude vybavena výrobna sociálního podniku, zázemí pro zaměstnance z CS, zahájen provoz, zakoupen automobil pro rozvoz výrobků prodejcům a stánky pro prodej na trzích a jarmarcích.

V současné chvíli (březen 2016) ale nezahálíme a během hodnocení projektové žádosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí připravujeme výrobnu, tj. budeme provádět stavební úpravy tak, jak jsou naplánovány v projektové dokumentaci, kterou schválila hygiena i hasiči. Na rekonstrukci, projektovou dokumentaci a část vybavení přispěje ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků SINEC částku ve výši 200.000,-Kč. Za toto jim patří velký dík!

Fotografie rekonstrukce z srpna 2016:

12472486_283251615370693_8706336593117457231_n 13879317_283251658704022_8923882846828076275_n 13880337_283251582037363_9053717012942828180_n 13901545_283251625370692_3084558259134445826_n 13906868_283251595370695_1879637526842468742_n 13932853_283251652037356_8720860658813146941_n