Klíč k rozvoji – Podpora zaměstnanosti cílových skupin na Osoblažsku

reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015844

Realizační tým:

Bc. Lenka Tichavská, pracovní poradkyně, tel.: 736 472 168

Anotace projektu:

Cílem projektu je pomoci osobám z cílových skupin začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím čtyř aktivit projektu:

  1. Pracovní poradenství.
  2. Skupinové motivační a vzdělávací aktivity.
  3. Tréninková pracovní místa
  4. Vytvoření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání

Fyzická realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení:    1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení:   30. 9. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Skutečné datum zahájení:              1. 12. 2020

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je do 10. 9. 2022 pomoci 110 osobám z CS v orientaci na trhu práce, získání dovedností umožňující uplatnění na trhu práce a obnovu pracovních návyků CS. Jde o 70 osob s podporou pod 40 hodin, kteří využijí jednorázově pracovní poradenství. Dále pak 40 osob v nebagatelní podpoře, kteří získají podporu prostřednictvím využití kombinace klíčových aktivit (TPM, vzdělávání a MVK, zprostředkování zaměstnání a tvorba míst).

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

  1. Pracovní poradenství
  2. Individuální motivační a vzdělávací aktivity
  3. Tvorba udržitelných pracovních míst a zprostředkování zaměstnání
  4. Tréninková pracovní místa