Projekt Úřadu práce „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ se realizuje i v Osoblažském cechu!

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“ reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00060 je realizován rovněž v Osoblažském cechu. V únoru letošního roku jsme vytvořili pracovní pozici obchodní a projektový manažer a od září bude ve společnosti zaměstnán technický a projektový manažer. Díky zmiňovanému projektu získala společnost na oba zaměstnance dotaci na úhradu kompletních mzdových prostředků po dobu 12 měsíců.

Díky projektu získají zaměstnanci tolik potřebnou praxi, osvojí si dovednosti potřebné k výkonu manažerské funkce, seznámí se s chodem dané společnosti a mohou si připravit další „profesní půdu“ pro působení v Osoblažském cechu, o.p.s.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

esf