Tisková zpráva – Osoblažský cech připravuje projektové žádosti a připravuje se na čerpání financí v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost

Tisková zpráva