Evaluační zpráva projektu

Zveřejňujeme dokument Evaluační zpráva k projektu Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce, který vznikl díky finanční podpory Evropského sociálního fondu v rámci projektu Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003566