Aktuality

Výběrové řízení – koordinátor SPRSS

Osoblažský cech, z.ú. vyhlásil dne 10. července 2017 výběrové řízení na jednu novou pracovní pozici. Více se dozvíte v záložce ČINNOST A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  v podzáložce VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE nebo na facebooku.

 

 

Výběrové řízení na nové pracovní pozice!

Osoblažský cech, z.ú. vyhlásil dne 24. října 2016 výběrové řízení na celkem 3 nové pracovní pozice. Více se dozvíte v záložce ČINNOST A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  v podzáložce VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE nebo na facebooku.

 

Komunitní práce na severním Osoblažsku kladně hodnocena!

V červenci jsme předložili do výzvy č. 26 Operačního programu zaměstnanost druhou projektovou žádost. A po úspěchu té první (viz. níže) byla úspěšná i tato. Projekt „Komunitní práce na severním Osoblažsku“ byl schválen ze strany hodnotitelů a již byl (k 20. říjnu 2016) projednán i ve Výběrové komisi. Nyní čekáme na oficiální vyjádření s pokyny k případným úpravám projektu a rozpočtu. Pro Osoblažsko to ale znamená, že se bude od 1. ledna 2016 realizovat další potřebný projekt a přinese pracovní místa pro místní občany a nové příležitosti k rozvoji.

 

První projekt financovaný z OP Z zahájen!

Projekt „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“ dnem 1. října 2016 zahájen! Více informací v záložce PROJEKTY OP ZAMĚSTNANOST — SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB NA OSOBLAŽSKU …

 

První úspěch v OP Zaměstnanost

Máme první pozitivní zprávu. Náš projekt „Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce“ prošel věcným hodnocením a nyní jej zhodnotí výběrová komise. Ta v rámci závěrečného hodnocení může navrhnout u projektu krácení navržených nákladů a doporučit úpravy projektu. Předpokládá se ale, že projekt podpořen bude a naše organizace bude projekt realizovat od 1. října 2016. Bližší informace o projektu naleznete v následujících dnech v záložce „Projekty OP Zaměstnanost“

Ve věcném hodnocení máme ještě jeden projekt připravený ve výzvě č. 26 OP Zaměstnanost, která je zaměřená na podporu sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o projekt „Komunitní práce na severním Osoblažsku“. V hodnocení je i projekt ve výzvě č. 53 stejného OP, kdy v rámci projektu plánujeme podpořit zaměstnavatele, kteří přijmou do zaměstnání osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou hůře uplatnitelné na otevřeném trhu práce. O výsledcích budeme informovat, držte nám pěsti! 🙂

 

Nekrachujeme, ale makáme a připravujeme nové projekty!

V posledních dnech a týdnech slýcháváme, že Osoblažský cech krachuje, že „pustil“ občerstvení na nádraží v Osoblaze a že nemá žádnou činnost.
Opak je ale pravdou:
– Osoblažský cech nekrachuje, aktivity společnosti nyní spočívaly v přípravě projektových žádostí k posílení vzdělávacích aktivit, k tvorbě pracovních míst na zkoušku a přípravě komunitní práce. Projekty byly podány a nyní čekáme na hodnocení ze strany MPSV,
– občerstvení na nádraží jsme „předali“ podnikatelům, kteří o toto projevili zájem. Když společnost začala s občerstvením, slýchali jsme od mnoha lidí, že bereme místním podnikatelům práci. Nikdo ale do toho na začátku nechtěl jít. Po dvou letech poskytování občerstvení, kdy jsme zjistili, že je možné toto poskytovat, jsme předali občerstvení podnikatelům. Vzali jsme tak v začátcích na sebe to riziko, že občerstvení nebude vydělávat, rozjeli jsme tuto službu pro návštěvníky regionu a v letošním roce předali podnikatelům,
– dceřiná společnost Sladké Osoblažsko, s.r.o. získala dotaci na rekonstrukci výrobny marmelád, džemů a pečených čajů z Moravskoslezského kraje ve výši 200.000,-Kč. V současné době rekonstrukce probíhá a v návaznosti na to čekáme na vyhodnocení projektové žádosti na vytvoření čtyř dlouhodobých pracovních míst ve výrobně.

A co nás čeká v následujících týdnech a měsících?
– příprava projektové žádosti do výzvy č. 53 Operačního programu Zaměstnanost (chceme podpořit dlouhodobá pracovní místa u perspektivních zaměstnavatelů formou příspěvků na mzdu zaměstnance),
– příprava účasti na Gastrofestivale Ochutnej Osoblažsko 3. září 2016,
– zahájení výroby marmelád, džemů a pečených čajů společností Sladké Osoblažsko, s.r.o. (4. Q letošního roku).

Takže nekrachujeme, pracujeme a vyvíjíme aktivity vedoucí k lepšímu Osoblažsku!

Pěkné dny, J. Bezděk, ředitel společnosti

 

Nové složení Správní rady společnosti Osoblažský cech, z.ú.

Všichni čtyři zakladatelé naší společnosti jmenovali k 24. únoru 2016 nové členy správní rady. Na uvolněná místa za dosavadní členky Ing. Janu Dohnalovou a Boženu Mruzíkovou, které odstoupily v závěru roku 2015, byli jmenování Ing. Antonín Rous (starosta obce Osoblaha) a Grigor Čaflakis (místostarosta obce Dívčí Hrad). V nejbližších dnech bude proveden zápis u Krajského soudu v Ostravě.

 

Důležité jednání Správní rady společnosti

Zítra, tj. 21. srpna 2015 čeká Správní radu společnosti důležité zasedání. Za přítomnosti notáře se bude projednávat změna právní formy společnosti z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Pokud správní rada rozhodne kladně, bude nový název společnosti znát Osoblažský cech, z.ú.

Změna je potřebná pro další činnost společnosti s ohledem na možnosti čerpání finančních prostředků z aktuálního programového období evropských fondů 2014 – 2020.

 

Podali jsme dvě žádosti o finanční příspěvek.

Koncem července jsme podali dvě žádosti o nadační finanční příspěvek na vybavení výrobny marmelád, džemů a pečených čajů. O příspěvek jsme požádali Nadaci ČEZ a Nadaci Dalkia. Koncem září bychom měli znát výsledky. Držte nám pěsti 🙂

 

Blíží se turistická sezóna na Osoblažsku!

Přečtěte si článek o parním vláčku a připravovaných akcích a přijeďte za námi na Osoblažsko! http://moravskoslezsky-kraj.5plus2.cz/osoblazska-uzkokolejka-parni-vlak-dtf-/bruntal.aspx?c=A140224_142637_ppd-bruntal_p2sme

 

O Osoblažském cechu se dozvěděla i Česká televize

V sobotu 8. února 2014 odvysílala Česká televize reportáž o Osoblažském cechu a jeho prvním zaměstnanci, který nastoupil počátkem února. Reportáž s názvem První úspěch Osoblažského cechu můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100000208/

 

Nastoupil nový zaměstnanec!

Od 1. února letošního roku nastoupil do společnosti nový, první zaměstnanec, resp. zaměstnankyně. Je jí Ing. Kristýna Kutálková a nastoupila na pozici obchodní a projektový manažer. V rámci projektu realizovaného Úřadem práce – krajská pobočka Ostrava, jsme získali finanční prostředky na pokrytí její mzdy i odvodů na celých 12 měsíců.

 

Stránky ve výstavbě!

Vážení návštěvníci našeho webu, v současné chvíli probíhá výstavba těchto webových stránek. Omluvte tak nekompletní informace. Zatím koukněte na náš facebook Osoblažský cech 🙂